Webinaari: Valmistaudu kestävyysraportointiin: aloita kaksoisolennaisuudesta ja päästölaskennasta

Tervetuloa mukaan Kierivän ja OpenCO2net yhteiseen webinaariin, jonka aiheina ovat CSRD:n mukainen kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskennan aloittaminen. Webinaari järjestetään 16.4.2024 klo 9–10. Ilmoittaudu mukaan webinaariin artikkelin linkistä!

 

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä.  
Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD vaatii yrityksiltä yhä kattavampaa kestävyysraportointia. Direktiivi astui voimaan alkuvuonna ja vuoden 2025 alusta direktiivin piiriin tulee yli 1000 uutta yritystä Suomessa. Direktiivi vaatii yrityksiä määrittelemään itselleen olennaiset vastuullisuusteemat niin sanotun kaksoisolennaisuusanalyysin avulla. Webinaarissa Kierivän ja OpenCO2netin asiantuntijat kertovat parhaat vinkkinsä käytännönläheiseen kaksoisolennaisuusanalyysiin ja ESRS E1 Ilmastonmuutos -standardin velvoittamaan päästölaskentaan. Webinaarissa on varattu aikaa myös osallistujien kysymyksille.  

Riitta Haapanen: Vinkit kaksoisolennaisuusanalyysiin 

Huolellisesti tehty kaksoisolennaisuusanalyysi on kestävyysraportoinnin edellytys ja se auttaa kokoamaan tärkeää tietoa myös johtamisen ja riskienhallinnan tueksi. Kaksoisolennaisuuden avulla määritellään yritykselle olennaiset vastuullisuuden teemat, eli käytännössä myös se, mistä vastuullisuusaiheista raportoidaan. Kaksoisolennaisuusanalyysissä tarkastellaan yrityksen kestävyysvaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia kahdesta eri näkökulmasta: sisältä ulos ja ulkoa sisään. Huomioon tulee ottaa ESR-standardien mukaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät kestävyysaiheet.  Yrityksen ESG-vaikutuksia arvioidaan sisältä ulospäin, esimerkiksi miten yrityksen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön? Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan ulkoa sisään, esimerkiksi millaisia taloudellisia vaikutuksia muuttuvalla maailmalla voi olla liiketoimintaan? Kierivän asiantuntija Riitta Haapanen kertoo kaksoisolennaisuusanalyysistä webinaarissa käytännönläheisesti ja selkeästi. Voit lukea lisää kaksoisolennaisuusanalyysistä artikkelistamme 

Sari Siitonen: Vinkit päästölaskennan aloittamiseen 

Kaksoisolennaisuusanalyysin avulla yritys selvittää toiminnalleen olennaiset kestävyysteemat. Ilmastonmuutos on olennainen teema lähes kaikille direktiivin piiriin kuuluville yrityksille. Jos ilmastonmuutos arvioidaan kaksoisolennaisuusanalyysissä epäolennaiseksi, yrityksen on perusteltava, miten tulokseen on päädytty.  Ilmastonmuutosta koskeva ESRS E1 –standardi ohjeistaa kasvihuonekaasupäästöjen laskentatapaan. Yrityksen on laskettava myös hankintoihinsa ja arvoketjuunsa liittyvät scope 3 -päästöt. OpenCO2netin toimitusjohtaja Sari Siitonen jakaa webinaarissa vinkkejä yrityksen päästölaskennan aloittamiseen. 

Webinaarin aikataulu ja tarkemmat tiedot: 

Aika: 16.4.2024 klo 9-10 (UTC+2:00)  

Paikka: Microsoft Teams  

  • Agenda, kesto 1h  
  • Kaksoisolennaisuusanalyysi, Riitta Haapanen, Kierivä  
  • Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta osana CSRD:n vaatimuksia, Sari Siitonen, OpenCO2net Oy  
  • Kuinka voimme auttaa sinua CSRD-raportoinnissa, Kierivä & OpenCO2net   
  • Q&A 

Ilmoittaudu mukaan täällä: Linkki 

Lue lisää Kierivän vastuullisuuspalveluista ja ota meihin yhteyttä!

Kestävyysraportoinnin ja vastuullisuuden asiantuntija Riitta HaapanenRiitta Haapanen | Helsinki
riitta.haapanen@kieriva.fi
050 385 0805

 

 

Kestävyysraportoinnin, vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija Riikka KinnunenRiikka Kinnunen | Forssa
riikka.kinnunen@kieriva.fi
043 850 0930

Scroll to Top