Sote-ala ei ole uniikki lumihiutale – vastuullisuutta tulee johtaa systemaattisesti

Marja Vaarama ja Jukka Lindberg kirjoittivat hoiva-alan vastuullisuudesta Talouselämän numerossa 14/2020. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että hoiva-alalle kaivataan kipeästi vastuullisuuden pelisääntöjä. Oman kokemukseni mukaan vastuullisuuden laajempi ymmärrys ja sen johtaminen ei sote-alalla vielä ole noussut sille tasolle, millä se monilla muilla toimialoilla jo on.

Jos vastuullisuus nähdään vain laatujärjestelmän päälle rakennettavina ohjeistuksina, ei se nouse sidosryhmien odottamalle tasolle. Sote-toimialan vastuullisuusnäkökohdat kiteytyvät yksinkertaistettuna seuraaviin pääkohtiin:

Ihmisten on saatava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta palvelua, sote-alan ammattilaisten työhyvinvointi ja -turvallisuus tulee taata ja palveluiden tuottamisesta saatava taloudellinen hyöty ja sen jakautuminen tulee olla läpinäkyvästi raportoitu.

Vastuullisuus kehittyy vain silloin kun sekä palveluita tuottavien yritysten ylin johto ja niiden hallitukset sekä toisaalta palveluja ostavien organisaatioiden päättäjät, johto ja virkamiehet ottavat vastuullisuuden osaksi strategiaa ja omia henkilökohtaisia tavoitteitaan.

Lisäksi pitää miettiä, kenen puolesta vastuullisuutta kehitetään. Keitä ovat ne organisaation sidosryhmät, joita vastuullisuus tai sen puute koskettaa. Vastuullisuustyöstä on uskallettava kertoa avoimesti, myös silloin kun se ei vielä ole täysin valmista. On tärkeää näyttää, millaisia kehityskohteita on tunnistettu ja miten niitä aletaan korjata. Sidosryhmät eivät aina odota täydellisyyttä, mutta he odottavat rehellisyyttä ja sitoutunutta työtä.

Sote-ala ei ole vastuullisuuden kehittämisessä uniikki lumihiutale – kaikilla toimialoilla on ensin kipuiltu, mutta systemaattisella työllä vastuullisuus on edennyt.

Yksityisten yritysten omistajilla ja sijoittajilla on myös merkittävä rooli, ja heidän on kannettava sitä vaatimalla vastuullisuutta yritysten johdon agendalle. Sama vastuu on myös julkisten organisaatioiden päättäjillä. Tarvitaan strategia, selkeä suunnitelma ja mittarit, joiden avulla vastuullisuutta systemaattisesti johdetaan ja raportoidaan.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jälkeen joudutaan tekemään päätöksiä sote-sektorin toiminnasta tulevaisuudessa. Tällöin vastuullisuuden on oltava merkittävässä roolissa.

Tarvitsetko apua vastuullisuustyön ensiaskeliin?

Työskenteletkö sote-alalla, haluaisitko saada oman organisaatiosi vastuullisuustyön alkuun? Jos tarvitset apua, tutustu Kierivän vastuullisuuteen liittyviin palveluihin:

kierivä.fi/vastuullisuus

 

Tästä kirjoituksesta on julkaistu tiiviimpi versio Talouselämän numerossa 17/2020. (Tilaajille)

Scroll to Top