Seinäjoen seurakunta nosti ympäristötyönsä uudelle tasolle Kierivän avulla 

Seinäjoen seurakunta on tehnyt tavoitteellista ympäristötyötä jo vuodesta 2009 lähtien. Ympäristönäkökulmat ovat tiiviisti mukana seurakunnan arjessa ja integroituna kaikkeen toimintaan.  Seinäjoen seurakunnan ympäristötyö uudistui ja selkeytyi yhteistyössä Kierivän kanssa.

Seurakunta on päivittänyt ympäristöohjelmansa vastaamaan kirkon uutta ympäristödiplomia ja hakee neljättä ympäristödiplomiaan kaudelle 2023–2027. Kierivä kehitti Seinäjoen seurakunnan ympäristötyötä ja fasilitoi työpajat, joiden tuloksena syntyi uusi ympäristöohjelma kunnianhimoisine tavoitteineen. ”Uuden ympäristöohjelman kokoaminen ja päivittäminen tulevaa diplomikautta ajatellen on ollut helppoa ja tehokasta yhteistyössä Kierivän kanssa”, sanoo ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö Jaana Kujala Seinäjoen seurakunnasta. 

Uusi ympäristöohjelma on toteutettu Kierivän kehittämälle digitaaliselle alustalle, jolloin dokumenttien hallinta yksinkertaistuu ja ohjelmasta viestiminen on aiempaa helpompaa sekä työntekijöille että seurakuntalaisille. Lopputulos on rakenteeltaan selkeä sekä visuaalisesti kiinnostava.  ”Seurakunnan ympäristöohjelman materiaali on jatkossa helpommin hallittavissa. Samalla seurakunnan monipuolinen ympäristötyö avautuu paremmin myös seurakuntalaisille”, summaa Seinäjoen seurakunnan puistopäällikkö Esko Karttunen. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia. Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030-strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa. 

 

Lisätietoja

Lue lisää Kierivän vastuullisuuspalveluista ja ota meihin yhteyttä!

Riikka Kinnunen | riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Riitta Haapanen | riitta.haapanen@kieriva.fi puh. 050 385 0805

 

 

 

 

Scroll to Top