Kierivä -uudelleenkäyttöhanke

Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytöstä Kierivältä laaja selvitys

Kierivä toteutti romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta tietoalustasta esiselvityksen, jossa kartoitettiin muun muassa tietoalustan vaikuttavuutta, kustannuksia ja säädöstarpeita. Esiselvitys osoitti, että osien uudelleenkäytön lisäämiseksi tarvitaan niin romualan prosessin kuin tiedonkulun kehittämistä.

Esiselvityksessä tarkasteltiin romuajoneuvojen kierrätyksen ja uudelleenkäytön nykytilaa, arvioitiin uudelleenkäytön markkinaa sekä muodostettiin näkemys romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta käsittelyprosessista. Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä alan tärkeimpien sidosryhmien kanssa toteuttaen haastatteluita, kyselyitä ja sparrausklinikoita.

”Uudelleenkäytön edistäminen on merkittävä osa kiertotaloutta. Ohjauskeinojen valinnassa alan toimijoiden kuuleminen on tärkeää, jotta myös markkinat ja kysyntä saadaan kasvuun. Tästä Kierivällä on kokemusta myös purkumateriaalien puolella”, toteaa julkaisun kirjoittaja Riikka Kinnunen.

Uudelleenkäytön edistämiseksi tarvitaan ohjaavaa sääntelyä, mutta vapaaehtoisilla toimilla on mahdollista edistää esimerkiksi purkuosien laatuluokituksen laajempaa käyttöönottoa. Olennaista on kasvattaa uudelleenkäyttöön ohjautuvien romuajoneuvojen määrää. Datan ja sen saavutettavuuden merkitys korostuukin tulevaisuudessa entisestään, ja käytettävissä olevat resurssit olisikin tarpeen suunnata laajasti eri toimijoita ja kiertotalouden tavoitteita tukevien järjestelmien rakentamiseen.

”Selvitys vahvisti näkemystä, että romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön edistämiseksi tarvitaan edelleen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koko toimijaverkostossa. Uusia haasteita uudelleenkäytölle tulee myös toimintaympäristön muutoksista, kuten autokannan sähköistymisestä ja uudenlaisten käsittelytaitojen tarpeista”, kertoo ylitarkastaja Mervi Sivula.

Julkaisu on ladattavissa täältä. Lue Kierivän aiempi uutinen esiselvityksestä.

Uudelleenkäyttöhankkeen tulokset palvelevat romuajoneuvodirektiivin asettamien tavoitetasojen (uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen 95 %, uudelleenkäyttö tai kierrätys 85 %) saavuttamista Suomessa. Esiselvityksen laadinnan rahoitti ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ja hanketta hallinnoi Pirkanmaan ELY-keskus. 

Artikkelin kuva: ELY-keskus

Lisätietoja

Riikka Kinnunen | riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Scroll to Top