Remeon korkean teknologian kierrätyslaitos – Kierivä auttoi viestimään ja vaikuttamaan

Remeo kääntyi Kierivän puoleen nostaakseen esille uuden kierrätyslaitoksen keskeisiä vaikutuksia sekä yhteiskunnallisesti että eri sidosryhmien näkökulmasta. Remeo ja Kierivä kirkastivat yhdessä laitosta koskevaa viestintää sekä toteuttivat keskeiset vaikuttajatapaamiset. Kierivä kokosi taustamateriaalit, kartoitti ja suunnitteli tapaamisten kohteet sekä aikataulutti tapaamisten toteuttamisen yhdessä Remeon kanssa. 

“Remeon kehittyminen logistiikkayhtiöstä uusioraaka-aineen tuottajaksi on ollut selkeä strateginen polku, jonka sanoittamisessa ja näkyväksi tekemisessä Kierivä on tuonut meille merkittävää lisäarvoa”, Remeon toimitusjohtaja Johan Mild toteaa.

Vaikuttamistyön lisäksi Kierivä toteutti yhdessä Remeon kanssa viestintävalmennuksen, jolla varmistettiin Remeon henkilöstön osaaminen kierrätyslaitoksen kiertotalousnäkökulmista sekä edellytykset viestimisestä eri sidosryhmille.

Viestintävalmennuksesta saatu palaute oli rohkaisevaa. “Erittäin hyvin rakennettu kokonaisuus. Kierivän edustajat olivat ammattitaitoisia ja toivat keskusteluun sopivasti Remeon ulkopuolista näkemystä” toteaa yksi valmennukseen osallistuneista.

“Suomeen on investoitu nyt uutta teknologiaa, jonka avulla kierrätysastetta ja uusioraaka-ainemarkkinaa saadaan aidosti parannettua. Tällaisissa projekteissa on aina hienoa olla mukana”, sanoo Kierivän Riitta Haapanen.

Remeon uuden Megakierrätyslaitoksen rakentaminen aloitettiin keväällä 2020 ja se valmistuu lokakuussa 2021. Uusi laitos edistää Suomen kiertotalouskehitystä merkittävästi 35 milj. euron investoinnillaan Suomeen. Laitoksessa käsitellään rakennus- ja purkujätteitä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä kahdella eri tuotantolinjalla. Uuden teknologian avulla päästään korkeaan kierrätys- ja jalostusasteeseen uusiomateriaalien osalta.

Lisätietoa

Riitta Haapanen
riitta.haapanen@kieriva.fi puh. 050 3850805

Riikka Kinnunen
riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Scroll to Top