Palvelut

Vastuullisuus liiketoimintavahvuudeksi​

Oletko vasta aloittamassa vastuullisuuden kehittämistä vai oletko jo kokenut yritysvastuun raportoija?

Me autamme yrityksiä vastuullisuustyön alkuun sekä konsultoimme pidempään työtä tehneiden yritysten toimintaa. Vastuullisesti toimiva yritys harjoittaa liiketoimintaansa kestävästi, ottaen huomioon yritykselle tärkeiden sidosryhmien odotukset.

 • Autamme löytämään toiminnallenne olennaiset vastuullisuusteemat, tavoitteet ja mittarit
 • Tarjoamme tukea koko organisaation perehdytykseen ja vastuullisuustavoitteiden läpivientiin
 • Autamme koko toimitusketjun vastuullisuuden varmistamisessa
 • Rakennamme kanssanne sopivan raportointikäytännön sekä autamme raportointiprojekteissa
 • Tuemme organisaatiotanne vastuullisuuden johtamisen ja viestinnän prosesseissa
 • Tarjoamme räätälöityjä asiantuntija-, laskenta- ja projektinjohtopalveluita
 • Vahvistamme yrityksen omaa vastuullisuusosaamista

Kiertotalouden uudet mahdollisuudet

Oletko epävarma, mitä kiertotalous on ja miten se muuttaa maailmaa ja liiketoimintaasi?

Me kartoitamme kiertotalouden tuomat uudet mahdollisuudet yrityksissä. Autamme ottamaan kiertotaloudesta kaiken hyödyn irti tekemällä tarvittavat selvitykset toiminnan kehittämiseksi.

 • Selvitämme toiminnan materiaalivirrat ja etsimme niille parhaat hyödyntämismahdollisuudet​
 • Teemme suunnitelmat jätteen synnyn vähentämiseksi​
 • Suunnittelemme kiertotalouden ja vastuullisuuden huomioivat hankinnat​
 • Tuemme kiertotalouteen liittyvässä viestinnässä
 • Vahvistamme kiertotalousosaamista yrityksessä​

Kasvua ja uutta liiketoimintaa

Haluatko löytää kilpailuetua, kasvua tai uutta liiketoimintaa?

Kartoitamme yrityksen kiertotalouden ja vastuullisuuden nykytilan, ja autamme katsomaan omaa liiketoimintaa uudesta näkökulmasta.

 • Autamme löytämään kasvua ja uutta vastuullista liiketoimintaa sekä säästö- ja kehityskohteita toiminnan murroksessa
 • Tuotamme faktat päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • ​Työstämme ja analysoimme yhdessä liiketoiminta- ja hankesuunnitelmat ​
 • Tarjoamme apua muutoksen läpivientiin
Onko kiikarissasi hanke, mutta rahoitus ja alkuun pääseminen on hankalaa?
 • Autamme konkreettisen suunnitelman ja tavoitteiden kirkastamisessa sekä etsimme sopivan rahoituksen ideallesi
 • Luomme konkreettiset hankekuvaukset ja avustamme rahoituksen hakemisessa
 • Tarjoamme hankkeen toteutukseen asiantuntijan tai projektipäällikön varmistamaan tavoitteiden toteutumisen

Koulutus- ja valmennuspalveluilla vahvempaa osaamista

Haluatko kehittää vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista?

Tarjoamme koulutus- ja valmennuspalveluita erilaisten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Kaikki koulutukset voidaan toteuttaa myös verkossa.

 • Vastuullisuus- ja kiertotalouskoulutukset​
 • Jätehuollon ja kierrätyksen koulutukset​
 • Jätelainsäädännön muutokset ​
 • Alihankintaketjun auditointi ja vastuullisuuskoulutukset​
 • Johdon ja hallitusten valmennukset ja työpajat​
 • Sidosryhmä- ja innovaatiotyöpajat​
Vieritä ylös