Kiertotalous on ennen kaikkea yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt esiselvityksen romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämiseksi. Selvityksessä arvioidaan, onko osien uudelleenkäyttöä edistävän tietopalvelun toteuttaminen mahdollista, ja millä keinoin. Esiselvityksessä arvioidaan tietopalvelun käyttöönottoon liittyviä haasteita ja tunnistetaan sen vaikuttavuus, kustannukset ja edellytetyt säädöstarpeet.

Sidosryhmiä kuullaan aktiivisesti esiselvityksen aikana. Keskeisiksi toimijoiksi on tunnistettu toimialaliitot, kierrätysoperaattorit, viranomaiset ja asiantuntijat, vakuutusyhtiöt sekä kuluttajat. Selvityksen aikana toteutetaan haastatteluita, kyselyitä ja sparrausklinikoita.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kierivä Oy. Kierivällä on laaja kokemus osallistavista työmenetelmistä sekä käytännön kiertotalouden toteuttamisesta. ”Olemme työskennelleet paljon viranomaisten, yritysten sekä edunvalvontajärjestöjen rajapinnassa – tämä hanke on myös konkreettinen tapa edistää vuoropuhelua ja kiertotaloutta”, Kierivän Riikka Kinnunen kertoo.

Uudelleenkäyttöhankkeen tulokset palvelevat romuajoneuvodirektiivin asettamien tavoitetasojen (uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen 95 %, uudelleenkäyttö tai kierrätys 85 %) saavuttamista Suomessa. Esiselvityksen laadinnan rahoittaa ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Hanketta hallinnoi Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan tammi – syyskuussa 2022.

Lisätietoja

Riikka Kinnunen | riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Scroll to Top