Kierivän vuosi 2023

Kierivän missiona on auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja muuttamaan maailmaa vastuullisemmaksi. Olemme Kierivässä tarjonneet kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijuutemme ja tukemme tälle muutosmatkalle erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa.

Vuonna 2023 olemme toimineet yritysten vastuullisuustyön tukena ja valjastaneet asiantuntijuutemme kiertotalouden edistämiseen. Olemme auttaneet yrityksiä CSRD:n ja kaksoisolennaisuuden hahmottamisessa. Ympäristötyössä olemme hyödyntäneet kiertotalousosaamistamme erityisesti materiaalien uudelleenkäytön haasteiden ratkaisemisessa. Pitkään valmistelussa ollut purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus saatiin loppuvuodesta lausunnoille ja Kierivän asiantuntijat ovat selvittäneet myös ikkunoiden uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Maailman muuttuessa myös asiakkaidemme toimintaa koskevat vaatimukset ovat kiristyneet. Olemme järjestäneet monipuolisesti erilaisia koulutuksia ja työpajoja vastuullisuudesta, jätelain vaatimuksista, materiaalien kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. Olemme myös päässeet kehittämään yritysten liiketoimintoja kiertotalouden ratkaisuissa. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet oppia paljon uutta ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kaikissa projekteissa ja hankkeissa olemme halunneet tarjota käytännönläheistä, asiantuntevaa ja liiketoimintalähtöistä tukea asiakkaamme tarpeita kuunnellen. Tässä olemme myös onnistuneet, sillä kesällä 2023 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssämme 96 % asiakkaistamme antoi arvosanan kiitettävä tai erinomainen projektin lopputuloksesta.

Kierivän asiantuntijat kiittävät kaikkia yhteistyökumppaneita luottamuksesta, onnistuneesta yhteistyöstä ja asiantuntijuutemme hyödyntämisestä muutosmatkalla kohti kiertotaloutta ja vastuullisempaa maailmaa.

Hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta koko tiimimme puolesta!

Scroll to Top