Kierivä ja Espoon kaupunki aloittavat yhteistyön jätteiden lajittelun parantamiseksi kouluissa

Osana Muovin tarina roskasta tuotteeksi – hanketta Espoon kouluissa käynnistyy kierrätyksen parantamiseen tähtäävä projekti, jonka tavoitteena on lisätä muovin sekä muiden jätejakeiden kierrätysastetta kouluissa. Yhteistyön tavoitteena on jätehuollon toimivuuden parantamisen lisäksi saada kestävä elämäntapa osaksi opetusta ja sitä kautta oppilaiden arkeen. Samalla on mahdollisuus kasvattaa kierrätysastetta sekä tehdä muovin kiertotalous näkyväksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa Kierivä toteuttaa jätehuoltosuunnitelmat Olarin ja Ruusutorpan peruskouluihin. Lisäksi tehdään yleinen jätehuoltosuunnitelma, joka on myöhemmin skaalattavissa myös muiden koulujen käyttöön Espoossa. 

“Jätehuoltosuunnitelman rakentamisessa huomion keskipisteenä ovat oppilaat itse. Projektiin otetaan mukaan opettajat, oppilaat ja muut koulun käyttäjät heti alusta alkaen suunnittelemaan yhdessä kierrätyksen parempaa toteutusta kouluissa”, toteaa Kierivän Riikka Kinnunen.  

”Haluamme kertoa koko muovin tarinan. Muovi ei vain mystisesti katoa roska-astiasta, vaan näytämme sen koko matkan uudeksi, käyttökelpoiseksi esineeksi oli se sitten penkki tai kukkaruukku. Muovin matkaan tutustuminen näyttää, että jokaisen omilla teoilla on merkitystä”, kertoo Espoon kaupungin Päivi Kosunen koko hankkeesta.

Espoon kaupunki ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeen Muovin tarina -roskasta tuotteeksi. Muovin tarina -hankkeessa kierrätysmuovi lajitellaan ja kerätään Espoon kouluista käyttäjäystävällisillä tavoilla. Kerätty muovijäte käsitellään ja analysoidaan, sekä sille tehdään tarvittavaa materiaali- ja turvallisuustestausta LAB-ammattikorkeakoulussa. Uusiomuovista rakennettavat prototyyppituotteet ideoidaan ja suunnitellaan mm. opiskelijayhteistyönä. Tuoteprototyypit tai niiden osat valmistetaan 3D robottitulostimella. Tuotteiden koko valmistusprosessista, roskasta tuotteeksi, tehdään kuluttajille ja kouluille Muovin tarina -verkkonäyttely ja itse tuotteet sijoitetaan asukkaille tutustuttavaksi sovittavaan paikkaan. Hankkeen aikana organisoidaan Muovin tarina -ekosysteemi varmistamaan yhteistyön jatkuminen. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

 

Lisätietoa

Riikka Kinnunen
riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Riitta Haapanen
riitta.haapanen@kieriva.fi puh. 050 3850805

Scroll to Top