Jätelain uudistuksella halutaan vauhdittaa kiertotaloutta

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Jätelain uudistus aiheuttaa toiminnan muutoksia monilla eri toimialoilla ja yrityksissä. Kierivä auttaa yrityksiä pysymään lakimuutoksen vaatimuksista ajan tasalla.

Jätelakimuutoksesta on uutisoitu erityisesti erilliskeräyksen tehostamisen, jätteenkuljetuksen ja tuottajavastuun näkökulmasta. Tarkoituksena on esimerkiksi, että biojätteen erilliskeräys käynnistyisi kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 2022 ja pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys viimeistään heinäkuussa 2023. Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenisi yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024.  Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaisi vuoden viimeistään 2023 alusta. Kotitalouksien lisäksi myös yritysten sekä hallinto- ja palvelutoiminnan erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat.

Yritysten kannalta on merkittävää, että jätelain uudistuksen tavoitteena on myös tehostaa jätevirtojen seurantaa ja edistää jätealan digitalisaatiota. Tämä tarkoittaa, että yritysten kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksiin tulee tiukennuksia ja vaarallisten sekä eräiden muiden jätteiden kulun seurannassa siirrytään sähköisten siirtoasiakirjojen käyttöön. Lainsäädännön muutostyön rinnalla myös jätealan tietojärjestelmiä uudistetaan vastaamaan jäte- ja kiertotalousalan moninaisiin tietotarpeisiin.

Jätelakiuudistuksen yksityiskohtia säädetään myöhemmin annettavilla asetuksilla. Seuraa Kierivän uutisointia aiheesta! Autamme yrityksiä huomioimaan muutokset käytännön toiminnassa.

 

Lisätietoja:

Riikka Kinnunen

riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Vieritä ylös