Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa

Eduskunta edellytti uudistetun jätelain toimeenpanon yhteydessä jätteenkuljetusten kilpailuttamisen edistämistä sekä hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen tehokasta jakamista. Käytännön toimintatavat, neuvonta ja ohjaus on tärkeää saada sellaisiksi, että jätteenkuljetusten kilpailutuksiin voi osallistua mahdollisimman paljon kaiken kokoisia yrityksiä ja myös pienemmät kuljetusyritykset voivat saada kuljetusurakoita. 

Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 lopussa hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien osaamista jätteenkuljetushankinnoissa ja parantaa varsinkin pienten ja keskisuurten jätteenkuljetusyritysten valmiuksia osallistua urakkakilpailuihin. Tarkoituksena on muun muassa jakaa parhaisiin käytäntöihin perustuvia malleja jätteen kuljetusten kilpailuttamiseen sekä järjestää koulutusta ja neuvontaa yrittäjille ja kunnille. 

Ympäristöministeriö kutsui työn valmisteluun mukaan työ- ja elinkeinoministeriön, alan keskeiset järjestöt sekä muutamia yksityisiä jätehuoltoalan yrityksiä ja kuntien jätelaitoksia. Kierivä fasilitoi hankkeen työpajat ja koosti materiaalit valmiin aineiston pohjaksi. 

Hankkeen aineisto ”Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa” valmistui toukokuussa 2022 ja on nyt luettavissa osoitteessa: 

https://ym.fi/jatteet/jatelaki 

Aineistoon on kerätty tietoa jätehuollon erityispiirteistä, markkinakartoituksesta ja markkinavuoropuhelusta sekä jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa huomioitavista tekijöistä. 

– Hanketta jatketaan vuoden 2022 aikana perehdyttämällä hankintaneuvontayksiköitä jätteenkuljetushankintojen erityiskysymyksiin sekä järjestämällä alueellisia koulutustilaisuuksia hankintayksiköille ja tarjoajille, kertoo Riikka Kinnunen Kierivästä. 

Lisätietoja:

Riikka Kinnunen

riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Scroll to Top