CSRD eli kestävyysraportointi

Mikä on EU:n kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja millaisia uusia raportointivelvoitteita se tuo? Kestävyysraportointi muuttaa satojen suomalaisten yritysten vastuullisuustyötä seuraavien vuosien aikana. Kierivän asiantuntijat auttavat vastuullisuustyössä, vastuullisuusraportoinnissa ja siirtymisessä uuden CSRD-kestävyysraportoinnin mukaiseen toimintaan. Kysy meiltä lisää!

Mistä kestävyysraportoinnissa (CSRD) on kyse?

 

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tuo uusia raportointivelvoitteita sadoille suomalaisille yrityksille.

Kestävyysraportoinnin tavoitteena on tehdä yritysten vastuullisuustoiminnasta läpinäkyvämpää sekä raportoinnista vertailukelpoisempaa. Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi asteittain erikokoisille yrityksille ja raportointivelvoitteet perustuvat eurooppalaisiin kestävyysraportoinnin standardeihin. Jatkossa kestävyystiedot julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa ja niiden varmentaminen tulee pakolliseksi.

Kestävyysraportoinnin tavoitteena on tehdä yritysten vastuullisuustoiminnasta läpinäkyvämpää sekä raportoinnista vertailukelpoisempaa. Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi asteittain erikokoisille yrityksille, ja raportointivelvoitteet perustuvat eurooppalaisiin kestävyysraportoinnin standardeihin. Jatkossa kestävyystiedot julkistetaan yrityksen hallituksen toimintakertomuksessa ja niiden varmentaminen tulee pakolliseksi.

Kestävyysraportointi tulee kattamaan laajasti erilaisten niin sanottujen ESG-asioiden (Environmental, Social, Governance) sisällöt. Tuleva raportointi määrittelee varsin tarkasti sitä, millä tavoin ja millä tarkkuudella yritysten jatkossa tulee kertoa muun muassa ihmisoikeuksiin, toimitusketjuihinsa, henkilöstöön ja ympäristöön liittyvistä asioista.

Myös yrityksen vaikutukset yhteiskuntaan, keskeiset kestävyysriskit, kestävyysstrategia ja hyvä hallinto ovat raportoinnin piirissä. EU:n kestävän kehityksen raportointistandardeja edistävän EFRAGin sivuilta voi seurata kestävyysraportointistandardien (ESRS) kehittymistä.

 

Keitä CSRD-direktiivin mukainen uusi kestävyysraportointi koskee?

 

CSRD-raportointi etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa se koskee vain isoja pörssiyhtiöitä, jotka jo nyt ovat ei-taloudellisen (NFRD) raportoinnin piirissä. Nämä yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt raportoivat uuden CSRD-direktiivin mukaiset tiedot keväällä 2025.

Toisessa vaiheessa CSRD-direktiivin piiriin tulevat sellaiset yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa vuodessa tai tase yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä yritykset raportoivat uuden CSRD-direktiivin mukaisesti keväällä 2026.

Yrityksen tulee raportoida CSRD:n mukaisesti kun kaksi alla olevista kriteereistä täyttyy.

Toisessa vaiheessa kestävyysraportoinnin direktiivin piiriin tulevat sellaiset yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa vuodessa tai tase yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä yritykset raportoivat uuden CSRD-direktiivin mukaisesti keväällä 2026.
Jos yrityksesi täyttää kaksi kolmesta kriteeristä, sen odotetaan raportoivan uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti keväällä 2026.
 

Kolmannessa vaiheessa direktiiviä sovelletaan myös kaikkiin listattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka alkavat raportoida vuonna 2027. Listatuilla pk-yrityksillä on kuitenkin kahden vuoden siirtymäkausi

 

Miten kannattaa valmistautua CSRD-direktiivin mukaiseen kestävyysraportointiin?

 

Selvitä CSRD-direktiivin vaatimukset, yrityksen toiminnan olennaiset vastuullisuusnäkökohdat, tulevat vaatimukset sekä suunnittele raportointi ja vastuut!

Tuleviin raportointivaatimuksiin valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa. Vaikka raportointivelvoitteet koskevat ensivaiheessa vain suurimpia yrityksiä, myös pienten ja keskisuurten yritysten on hyvä käydä tässä vaiheessa läpi ainakin seuraavat asiat.

Kestävyysraportointi haltuun. Tutustu ensin CSRD:n vaatimuksiin, määritä sitten oman toiminnan olennaiset vastuullisuustavoitteet, tee GAP-analyysi ja suunnitelma CSRD:n vaatimusten täyttämiseksi. Määritä raportoinnin vastuut ja pyri kehittämään raportointia systemaattisesti.
Nämä kuusi askelta auttavat yritystäsi valmistautumaan kestävyysraportoinnin vaatimuksiin.
 

Yritysvastuun uudistuminen ja kestävyysraportoinnin kehittäminen avaa yrityksille loistavan mahdollisuuden kehittää vastuullisuuttaan sekä tarkastella kestävyysriskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia entistä systemaattisemmin.

Kestävyysraportoinnin sisällyttäminen osaksi hallituksen toimintakertomusta nostaa myös vastuullisuusasioiden painoarvoa yrityksissä.

 

Miten kannattaa valmistautua CSRD-direktiivin mukaiseen kestävyysraportointiin?

 

Kierivän asiantuntijat auttavat yritystäsi vastuullisuusstrategian luomisessa ja siirtymässä uudenlaisen CSRD-direktiivin mukaisen kestävyysraportoinnin maailmaan. Olennaisuusarvioinnin avulla löydämme yrityksesi keskeisimmät kestävyystekijät, joiden pohjalta voimme lähteä yhdessä rakentamaan vastuullisempaa liiketoimintaa.

Lue lisää Kierivän vastuullisuuspalveluista ja ota meihin yhteyttä!

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2023 asetusluonnoksen kestävyysraportoinnin standardeiksi (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Komissio kerää lausuntoja luonnoksesta 7.7.2023 saakka. Lopullista versiota ESRS-standardeista odotetaan julkaistavaksi vuoden 2023 aikana.

 

Kestävyysraportoinnin ja vastuullisuuden asiantuntija Riitta HaapanenRiitta Haapanen | Helsinki
riitta.haapanen@kieriva.fi
050 385 0805

Kestävyysraportoinnin, vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija Riikka KinnunenRiikka Kinnunen | Forssa
riikka.kinnunen@kieriva.fi
043 850 0930

Scroll to Top