Uutinen

Mitä olemme oppineet CSRD:n mukaisesta kaksoisolennaisuusanalyysistä?

Kaksoisolennaisuus on keskeinen periaate EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaisessa raportoinnissa. Kaksoisolennaisuusanalyysi ohjaa olennaisuusarvioinnin tekemistä. Kaksoisolennaisuuden avulla voidaan määrittää yritykselle olennaiset vastuullisuuden teemat. Kaksoisolennaisuudessa arvioidaan yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, eli ”sisältä ulos” sekä kestävyyshaasteiden vaikutuksia yrityksen toimintaan, eli ”ulkoa sisään”. Keskeisenä osana olennaisten aiheiden määrittelyä on myös sidosryhmien kuuleminen. […]

Mitä olemme oppineet CSRD:n mukaisesta kaksoisolennaisuusanalyysistä? Lue lisää »

Haemme nuorempaa vastuullisuusasiantuntijaa tiimiimme

Nuorempi vastuullisuusasiantuntija, tule töihin Kierivälle! Pääset tekemään töitä vastuullisuuden ja kiertotalouden tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen parissa. Autamme asiakkaitamme ja toimimme pitkäjänteisesti heidän tukenaan. Työ on määräaikainen ja sopii loistavasti esimerkiksi osaksi korkeakouluharjoittelua. Olemme pieni ja dynaaminen tiimi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Forssassa, mutta sinä voit työskennellä myös kokonaan etänä paikkakunnasta riippumatta.   Tehtävä koostuu:  Asiakasprojektien avustavat asiantuntijatehtävät

Haemme nuorempaa vastuullisuusasiantuntijaa tiimiimme Lue lisää »

Webinaari: Valmistaudu kestävyysraportointiin: aloita kaksoisolennaisuudesta ja päästölaskennasta

Tervetuloa mukaan Kierivän ja OpenCO2net yhteiseen webinaariin, jonka aiheina ovat CSRD:n mukainen kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskennan aloittaminen. Webinaari järjestetään 16.4.2024 klo 9–10. Ilmoittaudu mukaan webinaariin artikkelin linkistä!   Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä.   Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD vaatii yrityksiltä yhä kattavampaa kestävyysraportointia. Direktiivi astui voimaan alkuvuonna ja vuoden 2025 alusta direktiivin piiriin tulee yli 1000

Webinaari: Valmistaudu kestävyysraportointiin: aloita kaksoisolennaisuudesta ja päästölaskennasta Lue lisää »

Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla

Selvityksellä ja sitä varten perustettavalla tietojärjestelmällä halutaan lisätä selkeyttä ja yhdenmukaisuutta tietojen ilmoittamiseen ja edistää rakentamisen laadukkaita materiaalikiertoja. Lausuntokierrokselta odotetaan näkemyksiä paitsi asetuksen eri pykälistä myös rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelun seurantaryhmän tunnistamista erityiskysymyksistä.    Rakentamislain (751/2023) 16 §:n mukaista purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä on valmisteltu pitkään. Selvityksen tavoitteena on ollut erityisesti materiaalikiertojen tehostaminen ja kiertotalousliiketoiminnan

Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla Lue lisää »

CSRD tulee – näin osallistat sidosryhmät vastuullisuustyöhön

Sidosryhmät ja aktiivinen vuorovaikutus niiden kanssa ovat avainasemassa uudessa CSRD- kestävyysraportointidirektiivissä (Corporate Sustainability Reporting Directive). Aiemmin sidosryhmiltä kysyttiin, mitkä vastuullisuusaiheet he kokivat yritykselle tärkeiksi.  Uudessa CSRD:n mukaisessa raportoinnissa sidosryhmiä tulisi osallistaa olennaisten teemojen ja niihin liittyvien vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä mahdollisesti kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Yrityksen on kuvattava vuorovaikutusprosessi sekä se, miten yritys ottaa

CSRD tulee – näin osallistat sidosryhmät vastuullisuustyöhön Lue lisää »

Jätelaki tutuksi: Erilliskeräysvaatimus ja etusijajärjestys

Jätelainsäädäntö pyrkii ohjaamaan yhteiskuntaamme kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalien tehokasta kiertoa. Jätelaki ohjaa jätteiden käsittelyä, kierrätystä ja myös kannustaa uudelleenkäyttöön. Se asettaa selkeät ohjeet ja velvoitteet yritysten, kuntien ja kotitalouksien jätehuollolle. Jätelaki velvoittaa myös yrityksiä ja kiinteistöjä järjestämään asianmukaisen jätteiden kierrätyksen. Joko teidän yrityksessänne on hoidettu erilliskeräys kuntoon?  Yksi jätelainsäädännön ydintavoitteista on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.  Luonnonvarojen käytön vähentäminen liittyy vahvasti jätteiden määrän vähentämiseen ja materiaalien saattamiseen uudelleen kiertoon. Yhdessä nämä toimenpiteet auttavat vähentämään resurssien ylikulutusta. Tätä tavoitetta tukee jätelaissa määritelty jätehierarkia, eli etusijajärjestys joka järjestää materiaalien kierron eri vaiheet tärkeysjärjestykseen. Etusijajärjestys korostaa ennen kaikkea syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä – eli vaikkapa uudelleenkäyttöä tai ruokahävikin vähentämistä.    Jätehierarkia

Jätelaki tutuksi: Erilliskeräysvaatimus ja etusijajärjestys Lue lisää »

Asiakastyytyväisyyskyselyn satoa: Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja sujuvasti

Kierivä toteutti ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselynsä yrityksen 3-vuotisen taipaleen kunniaksi. Suurin osa asiakkaistamme suosittelisi Kierivän palveluita ja erityisen tyytyväisiä oltiin projektien lopputulokseen ja sujuvaan yhteistyöhön.  Kolme vuotta sitten perustimme Kierivän; vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija- ja konsultointipalveluita tarjoavan yrityksen, joka palvelisi asiakkaita ja auttaisi yrityksiä vastuullisuuden kentällä.  Kolmen vuoden jälkeen toimintamme on vakiintunut ja kasvanut, joten halusimme tarkistaa

Asiakastyytyväisyyskyselyn satoa: Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja sujuvasti Lue lisää »

Valot,kuva

Miksi yrityksellä tulee olla vastuullisuusohjelma?

Yrityksen vastuullisuusohjelma sisältää yrityksen tärkeimmät ja keskeisimmät vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, suunnitelmat ja mittarit niiden toteutumiselle. Uuden EU:n CSRD-kestävyysraportoinnin direktiivin myötä vastuullisuusohjelmasta puhutaan myös kestävyysohjelmana. Hyvä vastuullisuusohjelma tukee liiketoimintastrategiaa. Vastuullisuusohjelman tulee olla selkeä ja siinä olevien tavoitteiden asetettu riittävän pitkälle ajanjaksolle. Lisäksi mitattavuus selkeiden indikaattoreiden avulla auttaa hahmottamaan, miten yritys on edistynyt.   Vastuullisuus on nykypäivänä enemmän

Miksi yrityksellä tulee olla vastuullisuusohjelma? Lue lisää »

Mikä ihmeen kaksoisolennaisuus?

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tuo uusia raportointivelvoitteita sadoille suomalaisille yrityksille tulevien vuosien aikana. Kaksoisolennaisuuden käsite on keskeisessä asemassa CSRD-direktiivin mukaisessa kestävyysraportoinnissa ja termi on ollut monien huulilla. Olemme vastanneet viime aikoina usein kysymykseen, mitä kaksoisolennaisuus oikein tarkoittaa ja miten se liittyy vastuullisuusraportointiin. Jatkossa yritysten vastuullisuusraportointi toteutetaan kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n (Corporate Sustainability

Mikä ihmeen kaksoisolennaisuus? Lue lisää »

Scroll to Top