Uutinen

Uskottava vastuullisuustyö punnitaan johtamisen valinnoissa

Vastuullisuuteen käytetään yhä enemmän resursseja, ja vastuullisuusraportoinnin ja viestinnän vaatimukset kehittyvät kaiken kokoisissa yrityksissä ja uusilla toimialoilla. Tässä blogissa Kierivän vastuullisuusasiantuntija Riitta Haapanen ja viestintäkonsultti Pia Pihlaja kirjoittavat vastuullisuuden viemisestä käytännön teoiksi – silloinkin kun valinnat maksavat.  Yritysten vastuullisuuspuhe herättää kuulijoissa välillä myös epäluuloa: onko kyseessä pelkkä markkinointikikka ja kilven kiillotus? Väitämmekin, että edelläkävijöinä toimivat …

Uskottava vastuullisuustyö punnitaan johtamisen valinnoissa Lue lisää »

Kierivä ja Espoon kaupunki aloittavat yhteistyön jätteiden lajittelun parantamiseksi kouluissa

Osana Muovin tarina – roskasta tuotteeksi – hanketta Espoon kouluissa käynnistyy kierrätyksen parantamiseen tähtäävä projekti, jonka tavoitteena on lisätä muovin sekä muiden jätejakeiden kierrätysastetta kouluissa. Yhteistyön tavoitteena on jätehuollon toimivuuden parantamisen lisäksi saada kestävä elämäntapa osaksi opetusta ja sitä kautta oppilaiden arkeen. Samalla on mahdollisuus kasvattaa kierrätysastetta sekä tehdä muovin kiertotalous näkyväksi. 

Uudistettu jätelaki astuu tänään voimaan – tunnista velvoitteesi

Jätelain laaja uudistus, jolla vauhditetaan kierrätystä ja kiertotaloutta, astuu voimaan tänään heinäkuun 19. päivä. Jätelain uudistus aiheuttaa toiminnan muutoksia monilla eri toimialoilla, yrityksissä ja organisaatioissa. Kierivä auttaa pysymään lakimuutoksen vaatimuksista ajan tasalla. Uusi jätelaki velvoittaa jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä entistä tehokkaammin. Lisäksi toiminnanharjoittajille tulee uusia kirjanpito-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Kemikaalilain muutos astuu voimaan …

Uudistettu jätelaki astuu tänään voimaan – tunnista velvoitteesi Lue lisää »

Sote-ala ei ole uniikki lumihiutale – vastuullisuutta tulee johtaa systemaattisesti

Marja Vaarama ja Jukka Lindberg kirjoittivat hoiva-alan vastuullisuudesta Talouselämän numerossa 14/2020. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että hoiva-alalle kaivataan kipeästi vastuullisuuden pelisääntöjä. Oman kokemukseni mukaan vastuullisuuden laajempi ymmärrys ja sen johtaminen ei sote-alalla vielä ole noussut sille tasolle, millä se monilla muilla toimialoilla jo on. Jos vastuullisuus nähdään vain laatujärjestelmän päälle rakennettavina ohjeistuksina, ei …

Sote-ala ei ole uniikki lumihiutale – vastuullisuutta tulee johtaa systemaattisesti Lue lisää »

Kierivä selvitti ympäristöministeriölle jäteraportoinnin nykytilaa yrityksissä

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää aiempaa kattavampaa ja luotettavampaa tietoa jätteistä ja tuotteista. Ympäristöministeriössä on käynnistynyt hanke, jossa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä. Hanketta edelsi esiselvitysvaihe, jossa Kierivä Oy selvitti yritysten nykyisiä jätetietojen raportointikäytäntöjä. Esiselvityksessä kerättyjen tietojen pohjalta määriteltiin kehitystarpeet sekä suositukset muutostarpeista raportointijärjestelmiin ja -menettelyihin EU:n asettamien raportointivelvoitteiden toteuttamiseksi. – Jätesäädöspaketin raportointimuutokset ja kierrätystavoitteiden …

Kierivä selvitti ympäristöministeriölle jäteraportoinnin nykytilaa yrityksissä Lue lisää »

LHKK kehittää vastuullisuusohjelmaansa yhdessä Kierivän kanssa

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) kehittää vastuullisuusohjelmaansa yhdessä Kierivän kanssa. Vastuullisuusohjelman tarkoituksena on kiteyttää LHKK:n keskeiset vastuullisuusteemat, tavoitteet sekä mittarit kehitystyön pohjaksi. Ohjelma kokoaa eri sidosryhmien tarpeista lähtevät odotukset sekä LHKK:n kunnianhimoiset tavoitteet yhteen ohjelmaan. – Olemme sitoutuneet vastuullisuuden, edelläkävijyyden ja yhteisöllisyyden arvoihin LHKK:ssa. Vastuullisuus on haluttu nähdä myös osana jokaisen opiskelijan ammattitaitoa. Opiskelijat vievät osaamista työpaikoille, …

LHKK kehittää vastuullisuusohjelmaansa yhdessä Kierivän kanssa Lue lisää »

Jätelain uudistuksella halutaan vauhdittaa kiertotaloutta

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Jätelain uudistus aiheuttaa toiminnan muutoksia monilla eri toimialoilla ja yrityksissä. Kierivä auttaa yrityksiä pysymään lakimuutoksen vaatimuksista ajan tasalla. Jätelakimuutoksesta on uutisoitu erityisesti erilliskeräyksen tehostamisen, jätteenkuljetuksen ja tuottajavastuun näkökulmasta. Tarkoituksena on esimerkiksi, että biojätteen erilliskeräys käynnistyisi kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä …

Jätelain uudistuksella halutaan vauhdittaa kiertotaloutta Lue lisää »

Asiakastarina – Kierivä Oy fasilitoi Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta

Kierivä Oy:n fasilitoima keskustelutilaisuus biokaasun tuotannon ja ravinnekiertojen edistämisen kansallisista toimenpiteistä pidettiin 17.3.2021. Tilaisuuden organisoi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja siinä kartoitettiin ja arvioitiin uusien toimenpiteiden tarvetta.  Pyöreä pöytä tarjosi tehokkaan foorumin keskustelulle keskeisten ministeriöiden, yritysten, edunvalvontajärjestöjen, päättäjien ja tutkimuksen näkemyksille. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä kertaa keskustelun antia: ”Kaikkiaan keskustelijat …

Asiakastarina – Kierivä Oy fasilitoi Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta Lue lisää »

Jätelakiuudistus etenee – osallistu ilmaiseen koulutukseen!

Kierivä kokosi sinulle tiiviin koulutuksen jätelakiuudistuksesta. Tulevat lakimuuutokset vaikuttavat laajasti eri alojen toimintaan ja nyt on ajankohtaista varautua tuleviin muutoksiin. Jätelakiuudistuksen tavoitteena on kierrätyksen lisääminen sekä läpinäkyvyyden parantaminen. Keinoina ovat esimerkiksi tiukentuneet kirjanpito- ja raportointivelvoitteet sekä sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönotto, joihin tässä koulutuksessa keskitytään. Selkeitä muutoksia tulee mm. kaikille toimialoille, joiden toiminnassa syntyy vaarallisia tai POP-jätteitä. …

Jätelakiuudistus etenee – osallistu ilmaiseen koulutukseen! Lue lisää »

Vieritä ylös