Uutinen

Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla

Selvityksellä ja sitä varten perustettavalla tietojärjestelmällä halutaan lisätä selkeyttä ja yhdenmukaisuutta tietojen ilmoittamiseen ja edistää rakentamisen laadukkaita materiaalikiertoja. Lausuntokierrokselta odotetaan näkemyksiä paitsi asetuksen eri pykälistä myös rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelun seurantaryhmän tunnistamista erityiskysymyksistä.    Rakentamislain (751/2023) 16 §:n mukaista purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä on valmisteltu pitkään. Selvityksen tavoitteena on ollut erityisesti materiaalikiertojen tehostaminen ja kiertotalousliiketoiminnan

Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla Lue lisää »

CSRD tulee – näin osallistat sidosryhmät vastuullisuustyöhön

Sidosryhmät ja aktiivinen vuorovaikutus niiden kanssa ovat avainasemassa uudessa CSRD- kestävyysraportointidirektiivissä (Corporate Sustainability Reporting Directive). Aiemmin sidosryhmiltä kysyttiin, mitkä vastuullisuusaiheet he kokivat yritykselle tärkeiksi.  Uudessa CSRD:n mukaisessa raportoinnissa sidosryhmiä tulisi osallistaa olennaisten teemojen ja niihin liittyvien vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä mahdollisesti kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Yrityksen on kuvattava vuorovaikutusprosessi sekä se, miten yritys ottaa

CSRD tulee – näin osallistat sidosryhmät vastuullisuustyöhön Lue lisää »

Jätelaki tutuksi: Erilliskeräysvaatimus ja etusijajärjestys

Jätelainsäädäntö pyrkii ohjaamaan yhteiskuntaamme kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalien tehokasta kiertoa. Jätelaki ohjaa jätteiden käsittelyä, kierrätystä ja myös kannustaa uudelleenkäyttöön. Se asettaa selkeät ohjeet ja velvoitteet yritysten, kuntien ja kotitalouksien jätehuollolle. Jätelaki velvoittaa myös yrityksiä ja kiinteistöjä järjestämään asianmukaisen jätteiden kierrätyksen. Joko teidän yrityksessänne on hoidettu erilliskeräys kuntoon?  Yksi jätelainsäädännön ydintavoitteista on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.  Luonnonvarojen käytön vähentäminen liittyy vahvasti jätteiden määrän vähentämiseen ja materiaalien saattamiseen uudelleen kiertoon. Yhdessä nämä toimenpiteet auttavat vähentämään resurssien ylikulutusta. Tätä tavoitetta tukee jätelaissa määritelty jätehierarkia, eli etusijajärjestys joka järjestää materiaalien kierron eri vaiheet tärkeysjärjestykseen. Etusijajärjestys korostaa ennen kaikkea syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä – eli vaikkapa uudelleenkäyttöä tai ruokahävikin vähentämistä.    Jätehierarkia

Jätelaki tutuksi: Erilliskeräysvaatimus ja etusijajärjestys Lue lisää »

Asiakastyytyväisyyskyselyn satoa: Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja sujuvasti

Kierivä toteutti ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselynsä yrityksen 3-vuotisen taipaleen kunniaksi. Suurin osa asiakkaistamme suosittelisi Kierivän palveluita ja erityisen tyytyväisiä oltiin projektien lopputulokseen ja sujuvaan yhteistyöhön.  Kolme vuotta sitten perustimme Kierivän; vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija- ja konsultointipalveluita tarjoavan yrityksen, joka palvelisi asiakkaita ja auttaisi yrityksiä vastuullisuuden kentällä.  Kolmen vuoden jälkeen toimintamme on vakiintunut ja kasvanut, joten halusimme tarkistaa

Asiakastyytyväisyyskyselyn satoa: Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja sujuvasti Lue lisää »

Valot,kuva

Miksi yrityksellä tulee olla vastuullisuusohjelma?

Yrityksen vastuullisuusohjelma sisältää yrityksen tärkeimmät ja keskeisimmät vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, suunnitelmat ja mittarit niiden toteutumiselle. Uuden EU:n CSRD-kestävyysraportoinnin direktiivin myötä vastuullisuusohjelmasta puhutaan myös kestävyysohjelmana. Hyvä vastuullisuusohjelma tukee liiketoimintastrategiaa. Vastuullisuusohjelman tulee olla selkeä ja siinä olevien tavoitteiden asetettu riittävän pitkälle ajanjaksolle. Lisäksi mitattavuus selkeiden indikaattoreiden avulla auttaa hahmottamaan, miten yritys on edistynyt.   Vastuullisuus on nykypäivänä enemmän

Miksi yrityksellä tulee olla vastuullisuusohjelma? Lue lisää »

Mikä ihmeen kaksoisolennaisuus?

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tuo uusia raportointivelvoitteita sadoille suomalaisille yrityksille tulevien vuosien aikana. Kaksoisolennaisuuden käsite on keskeisessä asemassa CSRD-direktiivin mukaisessa kestävyysraportoinnissa ja termi on ollut monien huulilla. Olemme vastanneet viime aikoina usein kysymykseen, mitä kaksoisolennaisuus oikein tarkoittaa ja miten se liittyy vastuullisuusraportointiin. Jatkossa yritysten vastuullisuusraportointi toteutetaan kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n (Corporate Sustainability

Mikä ihmeen kaksoisolennaisuus? Lue lisää »

CSRD eli kestävyysraportointi

Mikä on EU:n kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja millaisia uusia raportointivelvoitteita se tuo? Kestävyysraportointi muuttaa satojen suomalaisten yritysten vastuullisuustyötä seuraavien vuosien aikana. Kierivän asiantuntijat auttavat vastuullisuustyössä, vastuullisuusraportoinnissa ja siirtymisessä uuden CSRD-kestävyysraportoinnin mukaiseen toimintaan. Kysy meiltä lisää! Mistä kestävyysraportoinnissa (CSRD) on kyse?   EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tuo

CSRD eli kestävyysraportointi Lue lisää »

Kierivä toteutti Suomen ympäristökeskuksen selvityshankkeessa päivittäistavarakaupan seka- ja energiajätteiden koostumustutkimuksen

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toimeksiannosta Kierivä ja Remeo Group toteuttivat yhteistyössä lajittelututkimuksen päivittäistavarakaupan seka- ja energiajätteiden koostumuksesta syksyllä 2022. Tutkimus suoritettiin Remeon kierrätyslaitoksella eri puolilla Suomea. Koostumustutkimus osoitti, että päivittäistavarakauppa on onnistunut syntypaikkalajittelussa hyvin. Keinoja yksittäisten kauppaliikkeiden kierrätysasteen parantamiseen oli kuitenkin tunnistettavissa. Hankkeen taustalla ovat puutteelliset tiedot yhdyskuntajätteiden määrästä ja koostumuksesta eri toimialoilla. Euroopan unionin jäteraportointia

Kierivä toteutti Suomen ympäristökeskuksen selvityshankkeessa päivittäistavarakaupan seka- ja energiajätteiden koostumustutkimuksen Lue lisää »

Tule mukaan tiimiimme!

Tule harjoittelijaksi Kierivälle! Pääset tekemään töitä vastuullisuuden ja kiertotalouden tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen parissa. Olemme pieni ja dynaaminen tiimi. Toimimme Helsingissä ja Forssassa, sinä voit työskennellä etänä tai toimistollamme Forssassa. Tarvitsemme apua blogien ja ajankohtaisten tekstien kirjoittamiseen www-sivujen ja some-kanavien sisältöjen ylläpitoon power point- materiaalien työstämiseen viestintään ja markkinointiin asiakasprojektien avustaviin tehtäviin Harjoittelun ajankohta on

Tule mukaan tiimiimme! Lue lisää »

Scroll to Top