Uutinen

Kierivä -uudelleenkäyttöhanke

Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytöstä Kierivältä laaja selvitys

Kierivä toteutti romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta tietoalustasta esiselvityksen, jossa kartoitettiin muun muassa tietoalustan vaikuttavuutta, kustannuksia ja säädöstarpeita. Esiselvitys osoitti, että osien uudelleenkäytön lisäämiseksi tarvitaan niin romualan prosessin kuin tiedonkulun kehittämistä. Esiselvityksessä tarkasteltiin romuajoneuvojen kierrätyksen ja uudelleenkäytön nykytilaa, arvioitiin uudelleenkäytön markkinaa sekä muodostettiin näkemys romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta käsittelyprosessista. Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä alan tärkeimpien sidosryhmien …

Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytöstä Kierivältä laaja selvitys Lue lisää »

Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa

Eduskunta edellytti uudistetun jätelain toimeenpanon yhteydessä jätteenkuljetusten kilpailuttamisen edistämistä sekä hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen tehokasta jakamista. Käytännön toimintatavat, neuvonta ja ohjaus on tärkeää saada sellaisiksi, että jätteenkuljetusten kilpailutuksiin voi osallistua mahdollisimman paljon kaiken kokoisia yrityksiä ja myös pienemmät kuljetusyritykset voivat saada kuljetusurakoita.  Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 lopussa hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien osaamista jätteenkuljetushankinnoissa ja …

Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa Lue lisää »

Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden tarpeet 

Kesällä 2021 astui voimaan päivitetty merenkulun ympäristönsuojelulaki, jonka mukaan satamia velvoitetaan muun muassa tehostamaan jätteiden erilliskeräystä ja tarkentamaan jätehuoltosuunnitelmien sisältöä. Lainsäädännön muutoksilla pyritään ehkäisemään merten roskaantumista ja ohjaamaan jätteitä satamien vastaanottolaitteistoihin entistä tehokkaammin, jolloin myös EU:n asettamat kierrätystavoitteet ovat helpommin saavutettavissa.  Jätehuoltosuunnitelmat ovat tärkeä työkalu satamien arjessa jätehuollon toiminnan ohjaukseen. Tällä hetkellä jätehuoltosuunnitelmia käytetään laajasti …

Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden tarpeet  Lue lisää »

Kierivän vuosi 2021

Kierivän missiona on auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja muuttamaan maailmaa vastuullisemmaksi. Olemme Kierivässä tarjonneet kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijuutemme ja tukemme tälle muutosmatkalle erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa.

Uskottava vastuullisuustyö punnitaan johtamisen valinnoissa

Vastuullisuuteen käytetään yhä enemmän resursseja, ja vastuullisuusraportoinnin ja viestinnän vaatimukset kehittyvät kaiken kokoisissa yrityksissä ja uusilla toimialoilla. Tässä blogissa Kierivän vastuullisuusasiantuntija Riitta Haapanen ja viestintäkonsultti Pia Pihlaja kirjoittavat vastuullisuuden viemisestä käytännön teoiksi – silloinkin kun valinnat maksavat.  Yritysten vastuullisuuspuhe herättää kuulijoissa välillä myös epäluuloa: onko kyseessä pelkkä markkinointikikka ja kilven kiillotus? Väitämmekin, että edelläkävijöinä toimivat …

Uskottava vastuullisuustyö punnitaan johtamisen valinnoissa Lue lisää »

Kierivä ja Espoon kaupunki aloittavat yhteistyön jätteiden lajittelun parantamiseksi kouluissa

Osana Muovin tarina – roskasta tuotteeksi – hanketta Espoon kouluissa käynnistyy kierrätyksen parantamiseen tähtäävä projekti, jonka tavoitteena on lisätä muovin sekä muiden jätejakeiden kierrätysastetta kouluissa. Yhteistyön tavoitteena on jätehuollon toimivuuden parantamisen lisäksi saada kestävä elämäntapa osaksi opetusta ja sitä kautta oppilaiden arkeen. Samalla on mahdollisuus kasvattaa kierrätysastetta sekä tehdä muovin kiertotalous näkyväksi. 

Uudistettu jätelaki astuu tänään voimaan – tunnista velvoitteesi

Jätelain laaja uudistus, jolla vauhditetaan kierrätystä ja kiertotaloutta, astuu voimaan tänään heinäkuun 19. päivä. Jätelain uudistus aiheuttaa toiminnan muutoksia monilla eri toimialoilla, yrityksissä ja organisaatioissa. Kierivä auttaa pysymään lakimuutoksen vaatimuksista ajan tasalla. Uusi jätelaki velvoittaa jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä entistä tehokkaammin. Lisäksi toiminnanharjoittajille tulee uusia kirjanpito-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Kemikaalilain muutos astuu voimaan …

Uudistettu jätelaki astuu tänään voimaan – tunnista velvoitteesi Lue lisää »

Sote-ala ei ole uniikki lumihiutale – vastuullisuutta tulee johtaa systemaattisesti

Marja Vaarama ja Jukka Lindberg kirjoittivat hoiva-alan vastuullisuudesta Talouselämän numerossa 14/2020. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että hoiva-alalle kaivataan kipeästi vastuullisuuden pelisääntöjä. Oman kokemukseni mukaan vastuullisuuden laajempi ymmärrys ja sen johtaminen ei sote-alalla vielä ole noussut sille tasolle, millä se monilla muilla toimialoilla jo on. Jos vastuullisuus nähdään vain laatujärjestelmän päälle rakennettavina ohjeistuksina, ei …

Sote-ala ei ole uniikki lumihiutale – vastuullisuutta tulee johtaa systemaattisesti Lue lisää »

Scroll to Top