Remeon korkean teknologian kierrätyslaitos – Kierivä auttoi viestimään ja vaikuttamaan

Remeo kääntyi Kierivän puoleen nostaakseen esille uuden kierrätyslaitoksen keskeisiä vaikutuksia sekä yhteiskunnallisesti että eri sidosryhmien näkökulmasta. Remeo ja Kierivä kirkastivat yhdessä laitosta koskevaa viestintää sekä toteuttivat keskeiset vaikuttajatapaamiset. Kierivä kokosi taustamateriaalit, kartoitti ja suunnitteli tapaamisten kohteet sekä aikataulutti tapaamisten toteuttamisen yhdessä Remeon kanssa.