Satu Perjo

Remeon korkean teknologian kierrätyslaitos – Kierivä auttoi viestimään ja vaikuttamaan

Remeo kääntyi Kierivän puoleen nostaakseen esille uuden kierrätyslaitoksen keskeisiä vaikutuksia sekä yhteiskunnallisesti että eri sidosryhmien näkökulmasta. Remeo ja Kierivä kirkastivat yhdessä laitosta koskevaa viestintää sekä toteuttivat keskeiset vaikuttajatapaamiset. Kierivä kokosi taustamateriaalit, kartoitti ja suunnitteli tapaamisten kohteet sekä aikataulutti tapaamisten toteuttamisen yhdessä Remeon kanssa. 

Kierivä selvitti ympäristöministeriölle jäteraportoinnin nykytilaa yrityksissä

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää aiempaa kattavampaa ja luotettavampaa tietoa jätteistä ja tuotteista. Ympäristöministeriössä on käynnistynyt hanke, jossa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä. Hanketta edelsi esiselvitysvaihe, jossa Kierivä Oy selvitti yritysten nykyisiä jätetietojen raportointikäytäntöjä. Esiselvityksessä kerättyjen tietojen pohjalta määriteltiin kehitystarpeet sekä suositukset muutostarpeista raportointijärjestelmiin ja -menettelyihin EU:n asettamien raportointivelvoitteiden toteuttamiseksi. – Jätesäädöspaketin raportointimuutokset ja kierrätystavoitteiden …

Kierivä selvitti ympäristöministeriölle jäteraportoinnin nykytilaa yrityksissä Lue lisää »

LHKK kehittää vastuullisuusohjelmaansa yhdessä Kierivän kanssa

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) kehittää vastuullisuusohjelmaansa yhdessä Kierivän kanssa. Vastuullisuusohjelman tarkoituksena on kiteyttää LHKK:n keskeiset vastuullisuusteemat, tavoitteet sekä mittarit kehitystyön pohjaksi. Ohjelma kokoaa eri sidosryhmien tarpeista lähtevät odotukset sekä LHKK:n kunnianhimoiset tavoitteet yhteen ohjelmaan. – Olemme sitoutuneet vastuullisuuden, edelläkävijyyden ja yhteisöllisyyden arvoihin LHKK:ssa. Vastuullisuus on haluttu nähdä myös osana jokaisen opiskelijan ammattitaitoa. Opiskelijat vievät osaamista työpaikoille, …

LHKK kehittää vastuullisuusohjelmaansa yhdessä Kierivän kanssa Lue lisää »

Jätelain uudistuksella halutaan vauhdittaa kiertotaloutta

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Jätelain uudistus aiheuttaa toiminnan muutoksia monilla eri toimialoilla ja yrityksissä. Kierivä auttaa yrityksiä pysymään lakimuutoksen vaatimuksista ajan tasalla. Jätelakimuutoksesta on uutisoitu erityisesti erilliskeräyksen tehostamisen, jätteenkuljetuksen ja tuottajavastuun näkökulmasta. Tarkoituksena on esimerkiksi, että biojätteen erilliskeräys käynnistyisi kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä …

Jätelain uudistuksella halutaan vauhdittaa kiertotaloutta Lue lisää »

Asiakastarina – Kierivä Oy fasilitoi Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta

Kierivä Oy:n fasilitoima keskustelutilaisuus biokaasun tuotannon ja ravinnekiertojen edistämisen kansallisista toimenpiteistä pidettiin 17.3.2021. Tilaisuuden organisoi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja siinä kartoitettiin ja arvioitiin uusien toimenpiteiden tarvetta.  Pyöreä pöytä tarjosi tehokkaan foorumin keskustelulle keskeisten ministeriöiden, yritysten, edunvalvontajärjestöjen, päättäjien ja tutkimuksen näkemyksille. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä kertaa keskustelun antia: ”Kaikkiaan keskustelijat …

Asiakastarina – Kierivä Oy fasilitoi Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta Lue lisää »

Jätelakiuudistus etenee – osallistu ilmaiseen koulutukseen!

Kierivä kokosi sinulle tiiviin koulutuksen jätelakiuudistuksesta. Tulevat lakimuuutokset vaikuttavat laajasti eri alojen toimintaan ja nyt on ajankohtaista varautua tuleviin muutoksiin. Jätelakiuudistuksen tavoitteena on kierrätyksen lisääminen sekä läpinäkyvyyden parantaminen. Keinoina ovat esimerkiksi tiukentuneet kirjanpito- ja raportointivelvoitteet sekä sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönotto, joihin tässä koulutuksessa keskitytään. Selkeitä muutoksia tulee mm. kaikille toimialoille, joiden toiminnassa syntyy vaarallisia tai POP-jätteitä. …

Jätelakiuudistus etenee – osallistu ilmaiseen koulutukseen! Lue lisää »

Pistimme pyörät pyörimään – Kierivä on aloittanut toimintansa

Kierivän missiona on auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja muuttamaan maailmaa vastuullisemmaksi. Me Kierivässä tarjoamme kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijuutemme ja tukemme tälle muutosmatkalle. Meillä on pitkä käytännön kokemus vastuullisuustyöstä, kiertotalouden edistämisestä sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Facebook Twitter LinkedIn

Vieritä ylös