Riikka Kinnunen

Ota yhteyttä Riikkaan: riikka.kinnunen@kieriva.fi 043 850 0930

Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla

Selvityksellä ja sitä varten perustettavalla tietojärjestelmällä halutaan lisätä selkeyttä ja yhdenmukaisuutta tietojen ilmoittamiseen ja edistää rakentamisen laadukkaita materiaalikiertoja. Lausuntokierrokselta odotetaan näkemyksiä paitsi asetuksen eri pykälistä myös rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelun seurantaryhmän tunnistamista erityiskysymyksistä.    Rakentamislain (751/2023) 16 §:n mukaista purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä on valmisteltu pitkään. Selvityksen tavoitteena on ollut erityisesti materiaalikiertojen tehostaminen ja kiertotalousliiketoiminnan […]

Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla Lue lisää »

Jätelaki tutuksi: Erilliskeräysvaatimus ja etusijajärjestys

Jätelainsäädäntö pyrkii ohjaamaan yhteiskuntaamme kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalien tehokasta kiertoa. Jätelaki ohjaa jätteiden käsittelyä, kierrätystä ja myös kannustaa uudelleenkäyttöön. Se asettaa selkeät ohjeet ja velvoitteet yritysten, kuntien ja kotitalouksien jätehuollolle. Jätelaki velvoittaa myös yrityksiä ja kiinteistöjä järjestämään asianmukaisen jätteiden kierrätyksen. Joko teidän yrityksessänne on hoidettu erilliskeräys kuntoon?  Yksi jätelainsäädännön ydintavoitteista on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.  Luonnonvarojen käytön vähentäminen liittyy vahvasti jätteiden määrän vähentämiseen ja materiaalien saattamiseen uudelleen kiertoon. Yhdessä nämä toimenpiteet auttavat vähentämään resurssien ylikulutusta. Tätä tavoitetta tukee jätelaissa määritelty jätehierarkia, eli etusijajärjestys joka järjestää materiaalien kierron eri vaiheet tärkeysjärjestykseen. Etusijajärjestys korostaa ennen kaikkea syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä – eli vaikkapa uudelleenkäyttöä tai ruokahävikin vähentämistä.    Jätehierarkia

Jätelaki tutuksi: Erilliskeräysvaatimus ja etusijajärjestys Lue lisää »

Kierivä toteutti Suomen ympäristökeskuksen selvityshankkeessa päivittäistavarakaupan seka- ja energiajätteiden koostumustutkimuksen

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toimeksiannosta Kierivä ja Remeo Group toteuttivat yhteistyössä lajittelututkimuksen päivittäistavarakaupan seka- ja energiajätteiden koostumuksesta syksyllä 2022. Tutkimus suoritettiin Remeon kierrätyslaitoksella eri puolilla Suomea. Koostumustutkimus osoitti, että päivittäistavarakauppa on onnistunut syntypaikkalajittelussa hyvin. Keinoja yksittäisten kauppaliikkeiden kierrätysasteen parantamiseen oli kuitenkin tunnistettavissa. Hankkeen taustalla ovat puutteelliset tiedot yhdyskuntajätteiden määrästä ja koostumuksesta eri toimialoilla. Euroopan unionin jäteraportointia

Kierivä toteutti Suomen ympäristökeskuksen selvityshankkeessa päivittäistavarakaupan seka- ja energiajätteiden koostumustutkimuksen Lue lisää »

Tule mukaan tiimiimme!

Tule harjoittelijaksi Kierivälle! Pääset tekemään töitä vastuullisuuden ja kiertotalouden tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen parissa. Olemme pieni ja dynaaminen tiimi. Toimimme Helsingissä ja Forssassa, sinä voit työskennellä etänä tai toimistollamme Forssassa. Tarvitsemme apua blogien ja ajankohtaisten tekstien kirjoittamiseen www-sivujen ja some-kanavien sisältöjen ylläpitoon power point- materiaalien työstämiseen viestintään ja markkinointiin asiakasprojektien avustaviin tehtäviin Harjoittelun ajankohta on

Tule mukaan tiimiimme! Lue lisää »

Kierivä -uudelleenkäyttöhanke

Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytöstä Kierivältä laaja selvitys

Kierivä toteutti romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta tietoalustasta esiselvityksen, jossa kartoitettiin muun muassa tietoalustan vaikuttavuutta, kustannuksia ja säädöstarpeita. Esiselvitys osoitti, että osien uudelleenkäytön lisäämiseksi tarvitaan niin romualan prosessin kuin tiedonkulun kehittämistä. Esiselvityksessä tarkasteltiin romuajoneuvojen kierrätyksen ja uudelleenkäytön nykytilaa, arvioitiin uudelleenkäytön markkinaa sekä muodostettiin näkemys romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta käsittelyprosessista. Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä alan tärkeimpien sidosryhmien

Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytöstä Kierivältä laaja selvitys Lue lisää »

Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa

Eduskunta edellytti uudistetun jätelain toimeenpanon yhteydessä jätteenkuljetusten kilpailuttamisen edistämistä sekä hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen tehokasta jakamista. Käytännön toimintatavat, neuvonta ja ohjaus on tärkeää saada sellaisiksi, että jätteenkuljetusten kilpailutuksiin voi osallistua mahdollisimman paljon kaiken kokoisia yrityksiä ja myös pienemmät kuljetusyritykset voivat saada kuljetusurakoita.  Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 lopussa hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien osaamista jätteenkuljetushankinnoissa ja

Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa Lue lisää »

Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden tarpeet 

Kesällä 2021 astui voimaan päivitetty merenkulun ympäristönsuojelulaki, jonka mukaan satamia velvoitetaan muun muassa tehostamaan jätteiden erilliskeräystä ja tarkentamaan jätehuoltosuunnitelmien sisältöä. Lainsäädännön muutoksilla pyritään ehkäisemään merten roskaantumista ja ohjaamaan jätteitä satamien vastaanottolaitteistoihin entistä tehokkaammin, jolloin myös EU:n asettamat kierrätystavoitteet ovat helpommin saavutettavissa.  Jätehuoltosuunnitelmat ovat tärkeä työkalu satamien arjessa jätehuollon toiminnan ohjaukseen. Tällä hetkellä jätehuoltosuunnitelmia käytetään laajasti

Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden tarpeet  Lue lisää »

Kiertotalous on ennen kaikkea yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt esiselvityksen romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämiseksi. Selvityksessä arvioidaan, onko osien uudelleenkäyttöä edistävän tietopalvelun toteuttaminen mahdollista, ja millä keinoin. Esiselvityksessä arvioidaan tietopalvelun käyttöönottoon liittyviä haasteita ja tunnistetaan sen vaikuttavuus, kustannukset ja edellytetyt säädöstarpeet.

Kiertotalous on ennen kaikkea yhteistyötä eri toimijoiden välillä Lue lisää »

Seinäjoen seurakunta nosti ympäristötyönsä uudelle tasolle Kierivän avulla 

Seinäjoen seurakunta on tehnyt tavoitteellista ympäristötyötä jo vuodesta 2009 lähtien. Ympäristönäkökulmat ovat tiiviisti mukana seurakunnan arjessa ja integroituna kaikkeen toimintaan.  Seinäjoen seurakunnan ympäristötyö uudistui ja selkeytyi yhteistyössä Kierivän kanssa.

Seinäjoen seurakunta nosti ympäristötyönsä uudelle tasolle Kierivän avulla  Lue lisää »

Scroll to Top