Asiakastarina – Kierivä Oy fasilitoi Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta

Kierivä Oy:n fasilitoima keskustelutilaisuus biokaasun tuotannon ja ravinnekiertojen edistämisen kansallisista toimenpiteistä pidettiin 17.3.2021. Tilaisuuden organisoi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja siinä kartoitettiin ja arvioitiin uusien toimenpiteiden tarvetta. 

Pyöreä pöytä tarjosi tehokkaan foorumin keskustelulle keskeisten ministeriöiden, yritysten, edunvalvontajärjestöjen, päättäjien ja tutkimuksen näkemyksille. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä kertaa keskustelun antia: ”Kaikkiaan keskustelijat esittivät omissa puheenvuoroissaan yli 80 toimenpide-ehdotusta, joilla on vaikutusta Suomen biokaasusektorin toimintaympäristöön”.

Anna Virolainen-Hynnä on iloinen Kierivän kokeneen fasilitaattorin Riikka Kinnusen roolista tilaisuudessa: ”Ilman ulkopuolista apua 23 puhujan aikatauluttaminen ja samalla toimenpide-ehdotusten kerääminen olisi ollut mahdoton tehtävä. Nyt pystyimme jakamaan roolit siten, että tilaisuudesta saatiin paras mahdollinen hyöty. Riikan osaaminen biomassojen kierrätyksestä oli myös yksi syy valita Kierivä palvelun toimittajaksi.”

Linkki: https://biokierto.fi/tapahtuma/biokaasun-ja-ravinnekierron-pyorean-poydan-keskustelutilaisuus/   

Lisätietoja:

Riikka Kinnunen

riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

 

Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuivat Maa- ja metsätalousministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Valtiovarainministeriö, Ympäristöministeriö, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Valio Oy, Suomen Kiertovoima ry, Gasgrid Finland Oy, SYKE, Luke, Suomen Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Lähienergialiitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus ja Suomen Kristillisdemokraatit. 

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Suomen Lähienergialiitto ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry.

 

Scroll to Top